Băng Keo

  1. Miếng dán Flex Tape 10cmx1.5m
    120,000đ
    R:10cm x D:1.5m