Dây Rút (5 sản phẩm)

 1. Dây rút size 20cm
  10.000 đ
  4x200mm(100 sợi)
 2. Dây rút size 30cm
  15.000 đ
  5x300mm (100 sợi)
 3. Dây rút size 25cm
  12.000 đ
  5x250mm(100 sợi)
 4. Dây rút size 15cm
  7.000 đ
  4x150mm(100 sợi)
 5. Dây rút size 10cm
  5.000 đ
  3x100mm (100 sợi)