Hạt Giống (180 sản phẩm)

 1. Hạt giống Cà chua F1 490HQ
  35.000 đ
  0.05gr(~16 Hạt)
 2. Hạt giống Cỏ voi chăn nuôi 370AQ
  30.000 đ
  100gr (Hạt đỏ)
 3. Hạt giống Cỏ thảm Bermuda - Gói 5gr
  35.000 đ
  Hạt trần-5gr(~3-5m2)
 4. Hạt giống cỏ Lai Sudan Super BMR
  45.000 đ
  100gr/Không lông