Hạt Giống Cà Trái

  1. Hạt giống Cà dĩa da ếch 443AQ
    10,000đ
    0.2gr(~35 Hạt)
  2. Hạt giống Cà nâu cơm xanh 451AQ
    10,000đ
    0.2gr (~30 Hạt)