Phân Bón - Thuốc (22 sản phẩm)

  1. Phân bón Đầu Trâu NPK 30-10-10 -14%
  2. Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 -20%
  3. Nano Bo-Canxi AHT 100ml - Tăng cường đậu trái -14%
  4. Phân bón Hyponex MagaMp K tan chậm NPKMg 6-40-6-15 - Gói 50gram -12%
  5. Phân bón Hyponex NPK 6-10-5 - Chai 160ml -21%