Phân Bón - Thuốc

 1. Dung dịch thủy canh Hydro Umat V -5% 0ff
  Dung dịch thủy canh Hydro Umat V
  85,000đ 90,000đ
  500ml A + 500ml B
 2. Dung dịch thủy canh trồng quả Hydro Umat F -5% 0ff
 3. Nano Bo-Canxi AHT 100ml - Tăng cường đậu trái -14% 0ff
 4. Phân bón Đầu Trâu NPK 30-10-10 -14% 0ff
 5. Phân bón Hyponex NPK 6-10-5 - Chai 160ml -21% 0ff
 6. Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 -20% 0ff