Sản phẩm

 1. Giấy thơm quần áo Bounce - Hàng Canada 160 tờ -27% 0ff
 2. Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ -25% 0ff
  Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ
  15,000đ 20,000đ
  0.5gr (~10 Hạt)
 3. Hạt giống Bắp cải tím Nhật Bản -66% 0ff
 4. Hạt giống Bắp cải xanh F1 507AQ
  15,000đ
  0.1gr ( ~15 Hạt)
 5. Hạt giống Bầu hồ lô mini F1 535AQ -33% 0ff
 6. Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 407AQ -25% 0ff
  Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 407AQ
  15,000đ 20,000đ
  2gr(~8 hạt)
 7. Hạt giống Bí đao chanh F1 588AQ - Chịu mưa -25% 0ff
  Hạt giống Bí đao chanh F1 588AQ - Chịu mưa
  15,000đ 20,000đ
  0.2gr (~10 hạt)
 8. Hạt giống Bí đỏ da cóc F1 433AQ -50% 0ff
  Hạt giống Bí đỏ da cóc F1 433AQ
  10,000đ 20,000đ
  1gr (~10 hạt)
 9. Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1 405AQ -50% 0ff
  Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1 405AQ
  10,000đ 20,000đ
  2gr(~10 hạt)
 10. Hạt giống Bí ngồi vàng F1 435AQ -60% 0ff
  Hạt giống Bí ngồi vàng F1 435AQ
  10,000đ 25,000đ
  5 Hạt - Hàn Quốc
 11. Hạt giống Bụp giấm - Atiso đỏ 602AQ -33% 0ff
 12. Hạt giống Cà chua F1 490HQ
  35,000đ
  0.05gr(~15 Hạt)
 13. Hạt giống Cà dĩa da ếch 443AQ
  10,000đ
  0.2gr(~35 Hạt)
 14. Hạt giống Cà nâu cơm xanh 451AQ
  10,000đ
  0.2gr (~30 Hạt)
 15. Hạt giống Cà tím tròn F1 440AQ
  10,000đ
  0.1gr(~20 hạt)