Hạt Giống Cỏ

  1. Hạt giống cỏ Lai Sudan Super BMR
    45,000đ
    100gr/Không lông
  2. Hạt giống Cỏ thảm Bermuda - Gói 5gr
    35,000đ
    Hạt trần-5gr(~3-5m2)